Beste ouders & zwemmers,

De vakantieperiode loopt op zijn einde en we zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe zwemseizoen 2020 – 2021. Omwille van de huidige COVID-19 maatregelen, kunnen wij onze zwemschool jammergenoeg niet op dezelfde manier als voorheen opstarten.

De beperking qua aantallen (bubbels van max 50 personen) en de hygiënemaatregelen die we als club moeten en willen respecteren, hebben tot een gefaseerde opstartaanpak geleid.

In het bepalen van deze aanpak voor opstart hebben we rekening gehouden met onze voornaamste doelstelling als zwemschool binnen de zwemclub STZ en dat is zoveel mogelijk kinderen leren zwemmen en ervoor zorgen dat ze zich op een veilige manier kunnen voortbewegen in het water.

Op basis van deze doelstelling hebben we de volgende fases voor opstart gedefinieerd:

Fase 1: opstart witte en groene badmutsen
Fase 2: opstart oranje badmutsen
Fase 3: opstart rode badmutsen
Fase 4: opstart zwarte, gele en blauwe badmutsen

Hieronder vindt u meer informatie per fase:

Fase 1:

 • Groepen: groene en witte badmutsen
 • Startdatum: 12 september 2020
 • Mogelijke zwemuren: zaterdagvoormiddag van 9.00-9.40 / 10.10-10.50 / 11.20-12.00 / 12.20-13.00
  Via het online aanmeldingsformulier (zie hieronder) kan u uw voorkeur opgeven qua zwemuren – wij zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden, maar weet dat we met een beperkte capaciteit zitten per zwemuur en we dus een gespreide verdeling moeten hanteren over de verschillende zwemuren.
 • Vooraf aanmelden is verplicht, zodat wij ten allen tijde volledige lijst hebben van de zwemmers in het zwembad voor COVID-19 tracing activiteiten en zodat wij onze organisatie kunnen afstemmen op basis van het aantal zwemmers.
  Indien uw kind(eren) bij de groene of witte badmutsen zit zal u volgende week een mail krijgen met een link naar een aanmeldingsformuler. Gelieve hier voor de komende 10 weken aan te duiden of uw kind(eren) naar de zwemles komt. Wie zich niet online heeft aangemeld zal niet kunnen deelnemen aan de lessen.
 • Omwille van het beperkt aantal personen per bubbel, zullen kinderen niet langer begeleid kunnen worden door de ouders in de kleedkamers. Wij vragen dan ook dat de kinderen al op voorhand hun zwempak/zwembroek aandoen zodat ze zich gemakkelijk alleen kunnen omkleden. Trainers zullen aanwezig zijn in de kleedkamer om de kinderen te helpen bij het aan-en uitkleden.
 • Na inschrijving, zal u een mail ontvangen met meer uitleg over de organisatie en de veiligheidsmaatregelen die we zullen hanteren tijdens de zwemles.

Fase 2:

 • Groepen: oranje badmutsen
 • Startdatum: 10 oktober 2020 => deze startdatum is onder voorbehoud en is afhankelijk van eventuele wijzigingen in de corona-maatregelen opgelegd door de overheid, alsook onze eigen evaluatie van de manier van werken in de maand september met de groepen “groen” en “wit”.
 • Mogelijke zwemuren: zaterdagvoormiddag van 9.00-9.40 / 10.10-10.50 / 11.20-12.00 / 12.20-13.00
  Via het online aanmeldingsformulier (zie hieronder) kan u uw voorkeur opgeven qua zwemuren – wij zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden, maar weet dat we met beperkte capaciteit zitten per zwemuur en we dus een gespreide verdeling moeten hanteren over de verschillende zwemuren.
 • Vooraf aanmelden is verplicht, zodat wij ten allen tijde volledige lijst hebben van de zwemmers in het zwembad voor COVID-19 tracing activiteiten en zodat wij onze organisatie kunnen afstemmen op basis van het aantal zwemmers. Het aanmeldingsformulier voor oranje badmutsen zal opengesteld worden begin oktober. U zal hier een aparte communicatie voor krijgen.

Fase 3:

 • Groepen: rode badmutsen
 • Inschatting Startdatum: 7 november 2020 => deze startdatum is onder voorbehoud en is afhankelijk van eventuele wijzigingen in de corona-maatregelen opgelegd door de overheid, alsook onze eigen evaluatie van de manier van werken in de maand september en oktober.
 • Mogelijke zwemuren: nog te bepalen
 • Vooraf aanmelden is verplicht, zodat wij ten allen tijde volledige lijst hebben van de zwemmers in het zwembad voor COVID-19 tracing activiteiten en zodat wij onze organisatie kunnen afstemmen op basis van het aantal zwemmers. Het aanmeldingsformulier voor rode badmutsen zal opengesteld worden eind oktober. U zal hier een aparte communicatie voor krijgen.
 • Gezien de leeftijd van de kinderen in deze groep, verwachten we dat begeleiding van de ouders bij het aan-en uitkleden nodig zal zijn. We werken momenteel aan een plan om dit te kunnen organiseren, rekening houdende met de maximaal aantal personen per bubbel.

Fase 4:

 • Groepen: zwarte, gele, blauwe badmutsen
 • Inschatting Startdatum: nog te bepalen – momenteel kunnen wij nog niet inschatten wanneer deze groepen opnieuw kunnen starten. Een heropstart van deze groepen kan gebeuren op het moment dat de sportbubbels vergroten qua aantal personen of wanneer we extra zwemuren ter beschikking krijgen in de zwembaden van Sint Pieters Leeuw en/of Halle.
 • Mogelijke zwemuren: nog te bepalen
 • Kinderen uit deze groepen die interesse hebben in de zwemsport en bereid zijn 2x per week te komen zwemmen, krijgen de mogelijkheid om zich aan te melden voor het Sportief Zwemmen binnen onze zwemclub. Sportief Zwemmen geeft kinderen de mogelijkheid om zich verder technisch te verbeteren in de verschillende zwemstijlen, alsook de conditie verder op te bouwen. Aanmelden kan door mail te sturen naar sportiefzwemmen@zwemclubstz.be. Op basis van het aantal beschikbare plaatsen per niveau en de aanmeldingen zal trainer Stijn De Boeck de selectie maken.

U kan zich inbeelden dat we veel liever met iedereen tegelijkertijd van start waren gegaan, maar huidige context laat ons dit niet toe. Tijdens de zomer zijn wij opgestart met onze precompetitie en competitiegroepen. Dit is zeer goed verlopen en we willen dit graag op dezelfde manier doorzetten naar de zwemschool.
Het is voor ons allen aanpassen en leren hoe we om moeten gaan met deze situatie en we hopen dan ook op jullie begrip voor onze organisatie en manier van werken.

Voorkeur wordt momenteel gegeven aan kinderen die vorig jaar ingeschreven waren. Momenteel geldt jullie inschrijving van vorig jaar (en bijhorend inschrijvingsgeld) voor de opstart van het nieuwe seizoen. Informatie over betaling voor het nieuwe seizoen zal later volgen.

Belangrijke mededeling: wij hebben binnen onze precompetitiegroepen nog een aantal plaatsen vrij. Is uw zoon of dochter tussen 5 en 7 jaar oud en heeft hij of zij interesse in de zwemsport, dan kan u zich aanmelden bij Elke Januarius (elke.januarius@be.ibm.com). In deze groepen leren kinderen van deze leeftijd tijdens 2 trainingen per week de vier zwemstijlen aan en leggen wij vooral de focus op de technische aspecten van het zwemmen, alsook het watergevoel.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de start van het nieuwe seizoen en zullen jullie ook op regelmatige basis op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Vriendelijke groeten,
STZ

De inhoud van deze website is afgeschermd!