Bestuur WLW

Françoise Vandersteen

Françoise Vandersteen

Voorzitster

Serge Meerpoel

Serge Meerpoel

Sportsecretaris

Wim Moons

Wim Moons

Secretaris

Ann Claes

Ann Claes

Penningmeester

An Vanhaelen

An Vanhaelen

Bestuurlid

Marc Degelaen

Marc Degelaen

Bestuurlid

Gert Persoons

Gert Persoons

Bestuurlid

Gerd Vande Velde

Gerd Vande Velde

Bestuurlid

Gunther Willems

Gunther Willems

Bestuurslid

Christian Crevits

Christian Crevits

Bestuurslid

Thibo Renders

Thibo Renders

Webmaster

Bestuur STZ

Gunther Willems

Gunther Willems

Voorzitter

Walter Vande Velde

Walter Vande Velde

Secretaris

Ann Claes

Ann Claes

Penningmeester

Gerd Vande Velde

Gerd Vande Velde

Bestuurslid

Marc Degelaen

Marc Degelaen

Bestuurslid