Via de club ben je geregistreerd bij de Vlaamse Zwemfederatie, hetzij als competitievergunninghouder, hetzij als niet-vergunninghouder.


Wanneer je als lid bij WLW of STZ aansluit en dus ook bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. ARENA verzekeringspolissen afgesloten. 

 

Deze verzekeringen gelden enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met de zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis.

Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.


Nog meer info vind je op volgende pagina's van de VZF : 

Verzekering | Vlaamse zwemfederatie 

Leden | Vlaamse zwemfederatie