Bij wie kan u terecht?

Aanspreekpunt Integriteit - API

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, of situaties die als ongepast worden ervaren, kunnen voorkomen tussen trainers, ouders, bestuursleden, zwemmers en anderen binnen onze gemeenschap.

In veel gevallen kunnen ontevredenheid, geschillen, of problemen opgelost worden door open communicatie en een goed gesprek, zonder verdere stappen te ondernemen. Echter, in ernstige gevallen of bij klachten die niet binnen het zwemteam kunnen worden opgelost, is het van groot belang dat deze gemeld worden en opgevolgd, om een veilig en gezond sportklimaat te waarborgen.

Daarom hebben we bij WLW - STZ een aanspreekpunt integriteit, ook wel bekend als club-API, in het leven geroepen. Dit biedt een platform om vragen, vermoedens, of klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag (verbaal, lichamelijk, seksueel) te melden, wanneer deze niet binnen het zwemteam kunnen worden behandeld.

Als je getuige bent van of te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag en dit wilt melden of bespreken, kun je een e-mail sturen naar api@zwemclubstz.be. Alle meldingen worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld.

De leden van het API-team kan u hieronder vinden

 

Tuchtreglement Vlaamse zwemfederatie

In het kader van zijn Ethisch integriteitsbeleid heeft de Vlaamse Zwemfederatie ook een tuchtreglement en gedragscode uitgewerkt.  Meer details hierover vind je op de site van Zwemfed